Skip to main content

Nota prawna

Dane wg § 5 niem. ustawy o mediach elektronicznych [TMG]

Heinen Freezing GmbH & Co. KG
Achternstraße 1-17 
26316 Varel

Rejestr handlowy HRA 201758
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Oldenburg

Reprezentant:
Pan Jochen Hottinger

Kontakt

telefon: +49 (0)4451 122 – 0
e-mail: info@heinen.biz

VAT EU

numer identyfikacji podatkowej wg §27 a niem. ustawy o podatku obrotowym:
DE 268617766

Podmiot odpowiedzialny za treść wg § 55 ust. 2 niem. umowy państwowej w sprawie stacji radiowych

Pan Jochen Hottinger
Heinen Freezing GmbH & Co. KG
Achternstraße 1-17
26316 Varel

Koncepcja i realizacja

Feinrot Kreativgesellschaft mbH & Co. KG
Schloßplatz 11
26122 Oldenburg

info@feinrot.de

Opieka techniczna i frontend

Feinrot Kreativgesellschaft mbH & Co. KG
Schloßplatz 11
26122 Oldenburg

info@feinrot.de

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się u góry w nicie prawnej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporu przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jako usługodawca odpowiadamy za własne treści zamieszczone na tych stronach według ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie mamy obowiązku monitorowania przesyłanych lub gromadzonych informacji obcego pochodzenia ani dochodzenia okoliczności wskazujących na niezgodne z prawem działanie.

Nie dotyczy to zobowiązań w zakresie usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Związana z tym odpowiedzialność może zaistnieć dopiero w momencie zapoznania się z konkretnym naruszeniem prawa. Po zapoznaniu się z przypadkiem naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treści podlinkowanych stron zawsze odpowiada ich oferent lub operator. W momencie podlinkowania strony te zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były widoczne w momencie podlinkowania.

Nie można wymagać od nas stałej kontroli treści podlinkowanych stron bez konkretnych przesłanek. Po zapoznaniu się z przypadkiem naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach przez ich operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek przetwarzanie, powielanie i rozpowszechnianie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają uzyskania pisemnej zgody danego autora wzgl. wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, nie komercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora, obowiązują prawa autorskie osób trzecich. W szczególności polega to na odpowiednim oznaczeniu treści należących do osób trzecich. Jeżeli mimo to mogłoby zaistnieć podejrzenie naruszenie prawa autorskiego, prosimy o taką informację. Po zapoznaniu się z przypadkiem naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

All

Be our guest

Request your voucher here

and meet us at your favorite trade fair

Kontakt

Contact Heinen

You still haven’t learned enough on this website? Feel free to contact us.

Heinen offers 24/7 service.
+49 4451 122 120